Tag sebab keguguran

Sebab-Sebab Keguguran

Keguguran adalah terhentinya kehidupan janin dalam kandungan sebelum sempat hidup di luar kandungan. Ada beberapa penyebab keguguran yang sering dialami wanita, baik penyebab dari luar maupun dari dalam tubuh wanita itu sendiri. Penyebab keguguran itu antara lain adalah: 1. Kualitas…

Read MoreSebab-Sebab Keguguran