Rahasia Yang Boleh Dan Tidak Boleh Dibuka

Hendaknya seseorang tidak menyebarkan rahasia, sesuatu yang menjadi kekhususan orang lain atau urusan-urusan masyarakat tertentu berdalih keterbukaan