Semua Hanya Sementara

Seperti roda yang berputar, terus bergulir, kadang di atas, kadang di bawah, itulah hidup. Adakalanya kita diuji dengan ketidakenakan, masa-masa sulit

Indah Pada Waktunya

Indah Pada Waktunya

Sering kali kita marah, memprotes, dan menggugat Allah atas segala ketidakenakan yang kita rasakan. Kita marah, manakala keinginan dan cita-cita tidak