Semua Hanya Sementara

Seperti roda yang berputar, terus bergulir, kadang di atas, kadang di bawah, itulah hidup. Adakalanya kita diuji dengan ketidakenakan, masa-masa sulit