Menjadikan Keluarga agar Peduli pada Negara

Keluarga adalah unit terkecil dari sebuah negara. Tanpa ada keluarga maka negara tak akan ada. Walaupun nampak kecil, namun sungguh maju tidaknya sebu