Tag anjuran mencukur rambut anak

Anjuran Mencukur Rambut Kapala

Dalam agama islam mensyariatkan untuk mencukur  rambut anak yang baru dilahirkan pada hari ke tujuh kelahirannya dan bersedekah kepada orang-orang fakir dan orang-orang yang berhak seberat timbangan rambut anak. Mencukur rambut mempunyai hikmah: 1 . HigienisDengan mencukur rambut anak akan…

Read More