Pembinaan Perkembangan Anak Umur 9-12 Bulan

Pembinaan Perkembangan Anak Umur 9-12 BulanA. Kemampuan perkembangan yang harus dicapai anak sampai berumur 12 bulan.

 • Gerak kasar : Berjalan dengan berpegangan
 • Gerak halus : Mengambil benda kecil sebesar biji jagung dengan meraup.
 • Bicara, bahasa dan kecerdasan :  Mengatakan dua suku kata yang sama, misalnya : pa-pa, ma-ma, da-da, dan lain-lain.
 • Bergaul dan mandiri : Bermain “ciluk-ba”

B. Stimulasi Perkembangan yang perlu diberikan :

 • Mengajak anak menggelindingkan bola. Gelindingkanlah sebuah bola ke arah anak dan mintalah agar ia menggelindingkannya kembali.
 • Melatih anak memanjat kursi atau tangga yang rendah dengan merangkak. Ajari anak untuk memanjat kursi/tangga yang rendah secara bertahap dengan menaikkan tungkainya satu persatu, seperti gerakkan merangkak. Kemudian bantula ia turun dari kursi/tangga dengan menggunakan tungkai dan kakinya.
 • Membantu anak belajar berjalan sendiri. Buatlah agar anak mau berjalan sendiri, misalnya untuk mendapatkan dekapan, ciuman, atau mainan kesukaannya.
 • Melatih anak untuk membungkukkan badan tanpa berpegangan. Mintalah anak mengambil mainan yang terletak dilantai ketika ia beridiri. Mula0mula pegangilah salah satu tangannya, kemudian biarkan ia melakukannya dengan tanpa bantuan.
 • Melatih anak menyusu mainan balok. Ajarkan anak menyusun balok/kardus kecil, atau kaleng bekas menjadi menara sederhana, jembatan dan sebagainya. Bantulah anak menumuk benda tersebut.
 • Memberikan kesempatan kepad anak untuk mengambar.  Sementara mengerjakan pekerjaan ruma tanga, berikanlah kepada anak selembar kertas dan alat tulis. Biarkan iamenggambar sendiri sambil diajak bicar mengenai apa yang digambarnya.
 • Melatih anak menirukan kata-kata. Ajaklah anak berbicara sesering mungkin, kenalkan ia dengan kata-kata baru sambil menunjukkan bendanya/gambarnya dari buku atau majalah.
 • Mengajak anak mengikuti kegiatan keluarga, misalnya makan bersama atau piknik keluarga. Sediakan peralatan makanan untuknya, bantulah ia untuk belajar makan/minum sendiri.
Sumber Gambar : http://202.78.200.9/lkpanel/mb/lkgallery/teaser/158b85c084889c447825145f6724ccf6.jpg